Xe bánh mì chả cá nhỏ (Cam) Mẫu mới – XCNM02

4.900.000

1. Cung cấp chả cá bán bánh mì
--------------------------------
2. Sản xuất xe bánh mì chả cá
--------------------------------
3. Sản xuất bao bánh mì
--------------------------------
4. Khuôn ép chả cá
--------------------------------
5. In các loại túi bánh mì
--------------------------------